هر روز یک شهید شاخص
در جواني به ورزش كشتي روي آورد و از بنيه جسمي نسبتا قوي برخوردار گشت . به طور يكه هنگام پيش آمدن كارهاي سخت و طاقت فرسا كمتر توان مسابقه و مقابله با او را داشت . از همان اوايل جواني اعتقاد عميق به اصل امانت و مرجعيت و تقليد و به طور كلي اصل ولايت فقيه را داشت وبا شركت مستمر و مداوم در جلسات آموزش قرآن از سنين 17ـ18 سالگي علي رغم كار طاقت فرساي مكانيكي توانست بزودي با قرآن آشنايي پيدا كرده و خود به صورت معلمي شايسته و فداكار و دلسوز براي ساير جوانها در آيد

زندگينامه شهيدعباسعلی ناطق نوری

بسمه تعالي

و ما الحيوه الدنيا الا لعب ولهو والدار الاخره خير للذين افلا تعقلون .

زندگاني دنيا جز بازيچه كودكان و هوسراني بيخردان نيست اهل تقوي را سراي دگري نيكوتر است آيا در اين گفتار انديشه و تعقل نميكنيد ؟

پيامبران و مصلحان يكي پس از ديگري براي زدودن سياهي و فزودن اين حماسه برخاستند نور پاشيدند فروغ آفريدند جهاد كردند شكنجه ديدند و هيچگاه از پاي ننشستند تا امت را با روزهاي روشن آشنا ساختند اگر دوستي داشتند برا ي خدا و اگر دشمني داشتند براي همين تو لاي شان وتبراي شان و اين دشمني  نيز دوستي است به دليل دوست داشتن دشمن است تا شايد او نيز به فروغ روشن بگرايد و به حماسه جاويد بپيوندد همه آمدند كه منشا خدمتي براي بشريت باشند تمام كساني كه به بشريت به نحوي خدمت كرده اند حقي به بشريت دارند از هر راه ،از راه علم ، از راه نعلم ، از راه فلسفه و انديشه ، از راه صنعت ، از راه اختراع و اكتشافات ، از راه اخلاق و حكمت ولي هيچ كس حقي به اندازه  حق شهدا بر بشريت ندارند و به همين جهت هم عكس العمل احساس آميز انسانها و ابر از عواطف خالصانه آنها درباره شهدا بيش از ساير گروههاست چون شهيد كسي است كه با فداكاري و از خود گذشتگي وبا سوختن و خاكستر شدن محيط را براي ديگران مساعد ميكنند و شرح زير داستان زندگي شهيدي است از تبار امت حزب الله كه با ايثار و فداكاري و از خود گذشتگي و خاكستر شدن محيط را براي ديگران در ابعاد مختلف مساعد كرد.

شهيد بزرگوار عباسعلي ناطق نوري در سال 1314 در قريه اوركلا مازندران در يك خانواده روحاني چشم به ديده جهان گشود و تا سن 9 سالگي در آنجا زندگي ميكرد و پس از آن همراه خانواده به تهران عزيمت و تحصيلات ابتدايي خود را در سال 1329 به اتمام رساند وي ضمن تحصيلات به كشاورزي كه شيوه انبيا و ائمه معصومين بود مي پرداخت .

پس از اتمام دوران تحصيل شغل مكانيكي را با حقوق بسيار نا چيز انتخاب و در كنار آن تحصيل علوم اسلامي و قرآن مجيد را نزد پدر بزرگوارش فرا گرفت

مقاطع مختلف زندگي خود را با تحمل رنجها و سختيها و حضور فعال و دائمي در مبارزات سياسي و مذهبي گذراند و همانطور كه سنت تمام رهبران ديني و مذهبي از صدر اسلام تا كنون بوده اند از تمام مزايا و امكانات اين دنيا به عنوان وسيله اي در جهت رسيدن به هدف و متعالي شدن و تكامل يافتن به سوي خدا استفاده نمود .

در جواني به ورزش كشتي روي آورد و از بنيه جسمي نسبتا قوي برخوردار گشت . به طور يكه هنگام پيش آمدن كارهاي سخت و طاقت فرسا كمتر توان مسابقه و مقابله با او را داشت . از همان اوايل جواني اعتقاد عميق به اصل امانت و مرجعيت و تقليد و به طور كلي اصل ولايت فقيه را داشت وبا شركت مستمر و مداوم در جلسات آموزش قرآن از سنين 17ـ18 سالگي علي رغم كار طاقت فرساي مكانيكي توانست بزودي با قرآن آشنايي پيدا كرده و خود به صورت معلمي شايسته و فداكار و دلسوز براي ساير جوانها در آيد .

شركت مستمر در جلسات مذهبي در تمام مدت عمر از مهمترين كارهاي شهيد ناطق نوري به شمار ميرفت و در قسمتهاي مختلف تهران مانند هيات قهروديها ، هيات هاي امير يه ،كن ، باغ فيض و قسمتهاي غربي و جنوبي تهران و. شركت نموده و جوانها را با آن جذابيت منحصر به فردش ارشاد و هدايت مينمود .

او همواره در اين انديشه بو دكه چگونه خود را انقلابي و در خدمت جامعه بار آورد .

به عنوان يك اصل و يك اصالت و يك هدف يعني به جوهر وجودي خود تكامل بخشد اما خود سازي بايد هدف داشته باشد آنچه خودسازي را معني ميدهد يك ايدئولوژي است و يك ايده آل خود را ساختن معني و مفهوم ضمني اش اين است كه براي كاري و براي نيل به هدفي ،

بنابر اين بايد هدفها را بشناسيم و تعيين كنيم ـ هدف غير از دستيابي به ايده آلهاي الهي نميتواند باشد و شهيد عزيز ما در تمام مراحل زندگي و در تمام حركتهايش اهداف فوق كه به طور كلي استقرار حكومت اسلامي بود دنبال مينمود وبا اداره كردن جلسات قرآن و سخنرانيهاي پرشور و انقلابي دين خود را به اسلام عزيز ادا ميكرد .

همچنين در جلسات اصول اعتقادي نيز تلاش فراواني داشت تا با مباحثه متقابل با شركت كنندگان بتواند به تقويت توان فكري و قدرت استدلال شركت كننده بپردازد .

و خلاصه با شيوه هاي تبليغي خاص خود و برنامه هاي آموزشي موفق شد شاگرداني متعهد و مومن به جامعه اسلامي تحويل نمايد كه هركدام خدمتگذاراني براي اين  انقلاب ميباشند و تا آنجا يكه چندين تن از شاگردانش به ديدار معلمشان شتافتند و به فيض عظيم شهادت در رابطه با جنگ تحميلي نايل آمدند .

شهيد مبارزات خود را تقريبا همزمان با تشكيل هياتهاي موتلفه آغاز نمود .

عمدتا فعاليتهاي ايشان در گروههاي موتلفه فعاليتها ي تبليغاتي سياسي مانند تكثير و پخش اعلاميه هاي حضرت امام خميني مد ظله العالي ( از جمله اعلاميه هاي افشاگري امام خميني پيرامون مسئله كاپيتولاسيون كه در يك شب و ساعتي مشخص به طور هماهنگ در سرتاسر كشور پخش گرديد.)

فعاليت شهيدمان در گروههاي موتلفه تا مرز حركت مسلحانه بر عليه حكومت جبار آن زمان گسترش پيدا كرد . در اين سالها با گسترش فعاليتهاي سياسي شهيد و محدود بودن ميدان عمل در ارتباط با فعاليتهاي شغلي لازم بود هماهنگي بين دو بعد زندگي و فعاليتهاي سياسي و شغلي فراهم آيد .

لذا از مكانيكي به فروشندگي لوازم چرخهاي خياطي روي آورد تا بتواند در خدمت اسلام و در صحنه مبارزات با طاغوت بيشتر حضور داشته باشد .

حدود انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي سعي در ترور شخصيت اين فرزند اسلام نمودند .

اما تقوي و صفاي باطن او كه در قلب مردم مسلمان نور و محمود آباد درخشندگي داشت كيد دشمنان اسلام را خنثي و اقدامات نا آگاهانه فريب خوردگان محلي را رسوا نمود .

از خصوصيات اخلاقي شهيد رابطه نزديك وي با مردم بود . تواضع و فروتني در برابر مردم باعث دوستي و علاقه مندي  متقابل او با مردم بود .

آهسته صحبت كردن ، غمخوار مردم بودن خوشرويي ملايم و خوش خلق برخورد كردن وبا همين شيوه به مباحثه پرداختن و تدريس قرآن كردن و برخورداري از يك حالت جاذبه خاص از ديگر خصوصيات بارز شهيد عباسعلي ناطق نوري بود .

آنقدر رفتار و كردار و حسن برخورد وي دلپذير بود كه روزي يكي از مامورين ساواك كه مامور دستگيري وي بود با مشاهده وزير نظر گرفتن حركات و رفتار شهيد قساوت قلبش در مقابل آن همه تواضع و كرامت انساني و اخلاق پسنديده وي به زانو در آمده و به بهانه دعوت شهيد به صرف بستني در مقابل وي اقرار ميكند كه من مامور تعقيب و دستگيري شما هستم ولي با مشاهده عظمت وجودي و وارستگي شما با خود گفتم آخر به چه جرمي شما را دستگير كنم و من اين كار را نخواهم كرد و از شما راهنمايي ميخواهم .

گاه يك تن يك جهان است و گاه يك فرد يك جامعه ، شهيد عباسعلي ناطق نوري قدرت عمل زيادي داشت در بحثها گفتار مخالفين را با صبر و حوصله گوش ميكرد بدون اينكه عكس العملي از خود نشان بدهد و پس از پايان حرفهاي آنها با خنده رويي خاصي به جو اي مستدل ميپرداخت به گونه اي كه منجر به يك چرخش فكري در طرف مقابل ميشد .

همه اين خصلتها و مشخصات اخلاقي ايشان ناشي از اصل كلي تقواست كه درا و به ميزان فراوان موجود بود .

به هرحال شهيد عباسعلي ناطق نوري از محسنات و ويژگيهاي فراواني برخوردار بود كه قابل درك بودند اما وصفش آنطور كه بود مقدور نيست .

از نظر فردي انساني با انصاف و محجوب به معناي واقعي كلمه بود .

فردي بي ريا مخلص و علاقه مند  به اهل بيت و پيرو واقعي ائمه معصومين بود . دستگيري از بيچارگان و تهيدستان از عمده كارهايي بود كه تا هنگام شهادت بر همگان پوشيده بود مگر كساني كه مشمول اين كمكها قرار گرفته بودند ، اين افراد را خانواده هاي بي بضاعت بعضي از اينان  كه تمكن مالي كافي براي اداره امور زندگي نداشتند و حتي بعضي از كساني كه با كمكهاي مالي ايشان در حوزه علميه موفق به تحصيلات علوم اسلامي شدند و غيره را تشكيل ميداد .

پس از انتخاب شدن از طرف مردم نور و محمود آباد به سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي همواره در جهت افشا خط ليبراليسم و عناصر خود فروخته در سنگر مجلس فعاليتي خستگي نا پذير داشت .

تا اينكه پيمان نامه خود را كه با معبود خود بسته بود پس از گرفتن وضو و خروج از منزل در كربلاي سرچشمه تهران ( دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي) در شب هفتم تير ماه 1360 با خونش امضا كرد و رفت و در بين مقر بين در گاه خدا نود قرار گرفت و پيكر پاكش در روز 9 تير  طي تظاهرات با شكوهي در محمود آباد و نور و شهرهاي ساحلي دريا تا چالوس تشيع شد و در همان روز در كنار آرامگاه ابويش به خاك سپرده شد .

آري اين همه جهاد مداوم روز است با تاريكي و ظلمت شب تاريكي و ظلمت ستم را نيز چنين سرنوشتي است .

مشعلداران بزرگ حماسه دادگري در درون انبوه سياهي ستم را مي شكافند و حماسه در افتادن با ستم و بيداد گري را همچون سرور رزم آوران پيروز با آواي بلند و هيجان بار در گوش صخره هاي با صلا بت ميدانهاي پيكار همراه فرياد تقدير ميخوانند .

و خون خويش را در آستانه در گيري براي گلگون ساختن چهره اسلام و آزادي نثار ميكنند .

شهيد در قسمتي از سخنراني خود در مسجد باغ فيض تحت عنوان مقام شهيد ميفرمايد كه:

« لذا ست كه انسان زمانيكه حركت ميكند آغاز به زندگي ميكند جلويش در راه جلوه ميكند يك راه دنيا محدود از هر جهت زود گذر اما فريبنده زيبا رنگ آميزي شده پر زرق و برق ،

دوم راه ديگر راه خدايي ،راه معنويت ، راه كمال مطلق اما خطرناك از نظر ظاهر راه پر وحشت ، راه پر هراس راهي است كه هيچ رنگي ندارد ،بي رنگ است .

راهي  كه از آنچه را كه انسان گرفتار اوست منزه است راه خدايي اينجا وقتي قرار ميگيرد سر اين دو راه فكر ميكند كه كدام را بر گزيند كدام را انتخاب كند در كدام راه قدم بگذارد كه به هدف خلقت برسد؟

اينجاست كه انسان بايد انسانيت خود رانشان بدهد اينجاست كه انسان با بد ارجعيت خودش را فضيلت خودش را بر ساير موجودات نشان بدهد .

اينجاست كه انسان بايد آگاهانه و انتخابي هوشيارانه و انتخابي توام با شناخت صد در صد داشته باشد و ارائه بدهد و عرضه بكند تا خداي بزرگ در برابر همه فرشتگان در برابر تمام پديده هاي عالم كه اعتراض به اينكه خداي چرا به انسان اين همه فضيلت ميدهد بتواند استدلال كند.

اينجاست كه هنگام ما نود انسان است زمان شان و رژه فرزند آدم است در برابر فرشتگان در برابر همه ملائك در آسمانها كه به اين كار خدا اعتراض ميكنند كه چرا انسان خليفه خدا و جانشين صفات كمال يه خدا بر روي زمين بايد باشد . اينجا مرحله آزمايش است .»

آري شهيد عباسعلي ناطق نوري همانطور كه خود ميگويد راه دوم راه خدا و راه معنويت راه كمال مطلق را انتخاب كرد و به هدف خلقت رسيد و انسانيت و ارجعيت و فضيلت خود را بر سايز موجودات نشان داد و انتخابي آگاهانه و هوشيارانه توام با شناختي صد درصد داشت تا خداي بزرگ توانست در برابر همه فرشتگان و در برابر همه پديده هاي عالم كه اعتراض ميكردند چرا خداوند به انسان اين همه فضيلت را ميدهد توانست استدلال كند و اينجا هنگام مانور و آزمايش شهيد عزيزمان ناطق نوري بود و الحق چه زيبا آزمايش را به خدايش پس داد و به ديدار معبودش شتافت .

يادش جاويدان و راهش پر رهرو باد

والسلام عليكم ورحمه الله

منبع: مرکزاسنادبنیادشهیدو.امورایثارگران تهران بزرگ

 

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده