کد خبر: ۳۹۶۲۹۰
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵
شهدای بهمن ماه
ردائیکه همه اعمال یک جا خود را متجلی ساخته و آدمی نمیتواند زرق و ریا را سلاح دفاع از خود سازد چه حسابگر از همه چیز آگاه است بدانید که نباید به دنیایی که از آن دست خواهید کشید آلوده شوید و آخرتی که به آن منتقل میگردید تباه سازید


به نام خدا

وصیتنامه

نام و نام خانوادگی: احمد آبادی               نام پدر: طالب

حمد و ستایش خدائی را که  حمد و ثنای گویندگان او را نمیرسد و کافی نیست حمد و ستایش پروردگاری که تمام شما و  لشکران دنیا  نمیتوانند نعمتهای  او را شمارش کنند و حمد و ستایش  آن خالقی را که تمام  کوشش  کنندگان نمیتوانند حق او را ادا کنند به نام  خدای  شهیدان گلگون کفن به نام معشوق  شهیدانی که با خون خود اسلام را  جان بخشیدند  به نام معبود مادرانی که زحمات چندین ساله خود را فدای مکتب نمودند  به نام خدای یارانی که در انتظار  آقا امام زمان(عج)  هستند و به نام معشوق عاشقان  حق، اکنون  که دست را با قلم همراه میکنم شاید لحظات قبل از کار باشد  کاری که توأم  با هجرت است.

هجرتی با وقار،  وقار از جهت لقاء یار  آری الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم  ایکم احسن عملاً اوست خدائی که مرگ و زندگی را آفرید تا بیازمایدتان  که در صحنه پیکار حق و باطل کدامین از شما نیکوکارتر  است و خدایا تو خود بنگر که کدامین  از ما نیکوکارتر است و ببین  که فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل‌وار به  قربانگاه آزمایش میشتابند و پیروزمندانه جان میگذارند میسوزند تا با کفر  نسازند  میروند تا ایمان نرود  میمیرند تا چراغ  توحید نمیرد و نگاه کن که اسطوره‌های  شهادت چگونه حیات را به بازی و مرگ را به اسارتشان درآورده‌اند اینان  نامشان  موحد کتابشان قرآن پیامشان ایمان حرفشان قیام راهشان اسلام امامشان امام سلاحشان تقوا و درسشان جهاد و مقصدشان  شهادت است و براستی که آخر مأموریت این  وارستگان و عاشقان  ا... شهادت است و همواره در کشاکش زیستن  در این دنیا این واژه را با روحی آگاه و پاک طلب میکنند.

بارالها یارانمان، یارانمان را ربودند تن بودیم تنها شدیم مهاجران رفته‌اند  و بی‌یار شدیم ؟ قبیله نور در نبرد با ظلمت به دشت روشنائی سفر کردند و چونان ستاره‌ای  در آسمان  تیره به درخشش درآوردند  تا همانند شمعی که میسوزد  تا چشمها روشن و بینا گردد و نور هدایت دیگران شود.  پروردگارا به فرشتگانت بگو که انی اعلم مالا تعلمون.  و بگو که تقوا و عشق و ایثار و جهد و تلاش خلیفگان  خالص تو را ببینند و به محمد بگو که پیروانش حماسه‌ها آفریدند و به علی بگو که  شیعیانش قیامت به پا کردند و به حسین  بگو که خونش همچنان در رگها میجوشد  خدایا به برگها بگو که فروریزند و به پرندگان بگو که پرهایشان را با خون شهیدان  رنگین کرده  و در دل آسمان به پرواز  درآیند و ره پرنده  پیام آورد عقیده و جهاد برای دیگران  باشد و ای امت حزب ا... و خلق قهرمان و مسلمان ای  ایثارگران این مقطع سرخ تاریخ به خدا  بچه‌های  شما اینجا به عشق  شهادت و لقاء یار هر سختی  را تحمل میکنند تا آنجا که به آخرین منزل رسند بدانید که  یاران هه به سوی مرگ  رفتند و در حالیکه نگران فردا بودند.

فردائیکه همه اعمال یک  جا خود را متجلی ساخته و آدمی  نمیتواند زرق و ریا را  سلاح دفاع  از خود سازد  چه حسابگر از همه چیز آگاه است بدانید که نباید به دنیایی که از آن دست خواهید  کشید آلوده شوید و آخرتی که به آن  منتقل میگردید تباه سازید ای بندگان  خدا بدانید که بوسیله  شکیبایی بر طاعت خدا  و دوری از معصیت و نافرمانیش  نعمتهای او را بر خودتان تمام گردانید و چه به شتاب میگذرد ساعتها در روز و روزها در ماه و ماهها در سال و سالها در عمر  پس آگاه باشید که فردا به امروز نزدیک است پس امروز  آنچنان باید زیست که گوئی ثانیه‌ای  بعد فردا خواهد رسید بنابراین  ای خدا تو که کریمی و بزرگی  و میدانم که میدانی خطا کردم و در عمل به نصایح تو  کوتاهی به خرج دادم و چه کنم که بندگی طاعتم  کم است  ای پوشاننده عیبها ببخش گناهانم را خدایا مرا لحظه‌ای به خود وامگذار  چرا که حجابها قلبم را گرفته است و نمیگذارد تا تو را ببینم اما  این اوصاف از تو میخاهم که مرگ پرافتخاری  که همانا شهادت نظیر مردان پاک است نصیبم  گردان زیرا که میدانی  آنها از مردن هراسی ندارند و پنداری چون شمع ذوب میشویم  اما زا این میترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند و اگر هم  نسوزیم  که روشنائی میرود و جای خود را به شب میسپارد چه باید کرد هم بایستی  که امروز شهید شویم تا فردا  بماند و هم باید بمانیم  تا فردا شهید نشود  خدایا بار الها نکند وارثان خون شهیدان در راهشان  گام نزنند خطایم بیشتر  با دولت مردان ماست  که نکند شیطانهای کوچک با خون این فرزندان عزیز خان شوند و نکند زمین خونرنگ به تسخیر  هواداران نیرنگ درآید و شهادت این عزیزان پایگاه دنائت آنها شود و درخت  فداکاریشان را صاحبان ریاکاری بهره جویند و بالاخره  ثمره جنگ یارانمان  به چنگ فرنگی مسلکان افتد  و خونین کفنان در غربت بمیرند تا خوش  باوران غرب کام گیرند نه نه خدایا پروردگارا هرگز هرگز  مردان مسئول ما باید آنطور باشند که خدا میخواهد امروز مسئولیت شما سنگین است مسئولیتی  که علی بعد از پیام‌آور بر دوش داشت  برادران  بدانید که خواست علی این ابرمرد  تاریخ و شیر روز و زاهد شب و تشنه عشق الهی و سیراب از غم و غصه  برای مکتب ایجاد جامعه‌ای  نمونه جامعه‌ای خالی  از هر ظلمی،  خالی از خواسته‌های نفسانی و خالی از بهره کشی  انسان  از انسان و زورگویی  بنده‌ای بر بندگان  و رسیدن به معرفت و قرب الهی است و بالاخره برادران میخواهم بگویم که برای مستضعفان  کار بی‌منت کنید و در آخرین سخن  میخواهم که این امت و دولت اسلامی همواره پشتیبان ولایت فقیه و روحانیت به خصوص این اسطوره مقاومت و صبر و تلاش  و نایب برحق آن امام زمان(عج)  باشند که همانا اطاعت از خداوند متعال است.

اما صحبتی  چند با خانواده‌ام دارم خانواده عزیزم میدانم که غم از دست دادن یک فرزند به شماها سنگین است ولی باید بگویم که عمر دنیا کوتاه است بالاخره  آدمی یک روزه آمده و یک روز هماز دنیا میرود چه بهتر که رفتن با توشه و در راه ا... باشد عزیزانم نمیخواهم بگویم که مرا فراموش  کنید اتفاقاً  برعکس همیشه مرا به یاد داشته باشید و از این که خدا  این نعمت را به شما ارزانی داشته و شما را از این  ثواب برخوردار  گردانیده کمال تشکر  را از او کنید و نکند خدای نکرده اجر و منزلت خود را در برابر  حضرت پروردگار از میان ببرید  و با وقار و افتخار  به همه بگویید که فرزندی به نام احمد داشتید که جان خود را آگاهانه در به ثمر رسیدن حکومت اسلامی  هدیه نمود به خدا پدر و مادرم، این  راه را خود انتخاب کردم  به قول معلم شهید شهادت یک انتخاب است  و هیچ عوامل دیگر نمیتواند اسباب آن گردد پس نگران این  مطلب نباشید که خدا بر همه چیز آگاه است  و این آگاهی را بر رهروانش الهام میبخشد و در آخر از شما حلالیت میطلبم  و امیدوارم که هر آزردگی که از جانب من به شما رسیده است مرا عفو کنید زیرا که بخشش پروردگار  در گرو رأی شماست و اما برادران و خواهران مهربانم  محرومان را دریابید  و همواره بوی خدا را حس کنید تا انسانیت در جسمتان حل گردد  و جزء وجودتان شود برادرن  بدانید که آرمان مولا علی این بود که گرسنه‌ای  در زمین وجود نداشته باشد سعی کنید همنشین فقرا باشید خواهرانم شما نیز با رعایت  و حفظ اصول و شرع اسلام سنگری محکم برای مومنان و سلاحی کوبنده برای آنان باشید  و به خصوص خواهر کوچک و نازم  دلم میخواهد که همیشه نام من و حرکت و کارم در ذهن تو باشد تا ملکه  ذهنت باشد دیگر فکرم یاریم نمیدهد و نمیدانم چه بگویم  در حالیکه در قلبم برایتان سخنها دارم خانواده عزیز به قرآن و به خدای بزرگ متخصص شدن  برای من هدف نبود بلکه  وسیله‌ای میخواستم برای مکتبم و مکتب برای انسان شدن و خدمت به محرومین و هم اکنون که در این راه قدم نهاده‌ام افسوس و دریغ میخورم که ای کاش یک جان دیگر داشتم تا قربانی  رسالتم  و مکتبم و خدایم میکردم و در آخرین  صحبت از دوستان میخواهم که نیازهای هر زمان را به خوبی درک کنید و بدانید که اسلام وسیع‌تر از براشتهای سطحی است و سعی  کنید  فرهنگ و جامعه و سنت این مردم را به خوبی مطالعه و درک کنید و از انزوا پرهیز کحنید و اما آرزوئی که دارم این است که میخواهم اگر نماز و روزه قضائی داشته باشم به جا آورید و اگر  در ذهن خود کارم را غلط میپندارید مرا عفو کنید.و شهیدان یک وصیت بزرگ دارند و آن اینکه خدایا امام را نگه دارش و قیامش را به آقا امام زمان (عج)  متصل گردان و خدایا،  پروردگارا بارالها برخیزان آتش خشم مجاهدان را و در هم کش چهره منفور  ظالمان را که پرچم توحید عاشقان کافران را مهلت  نخواهد داد.

والسلام 2/10/65 ساعت 5/10 شب  چهارشنبه. احمد آبادی

 

منبع: مرکزاسنادبنیادشهیدوامورایثارگران تهران بزرگ
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید