در راه به ثمر نشستن انقلاب، نه تنها گل هایی بودند که پرپر شدند بلکه شکوفه هایی هم بودند که هنوز نشکفته از دست رفتند، در ادامه با برخی از این نوشکفته های از دست رفته آشنا می شویم.
 نوید شاهد تهران بزرگ؛ به معرفی برخی از شهدای خردسال حادثه جمعه سیاه تهران پرداخته است که در ادامه می آید:


شهدای خردسال جمعه سیاه

شهید ربابــه تقوی کلاهی؛

او یکم بهمن 1347 ، در شهرســتان تهران چشم به جهان گشود. پدرش جعفر و مادرش عادله نام داشــت. دانش آموز سوم ابتدایی بود. هفدهم شــهریور 1357 ، در زادگاهش در حالی که از پشت بام خانه در حال تماشای معترضین بود، توسط عوامل رژیم شاهنشــاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.


شهدای خردسال جمعه سیاه

شهید ناصر حاتمي؛

وی دوازدهم آبان 1341 ، در شهرستان تهران چشم به جهان گشود. پدرش سیف الله، کارگر بود و مادرش بتول نام داشــت. تا ســوم راهنمایی درس خواند. هفدهم شهریور 1357، در زادگاهش توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.


شهدای خردسال جمعه سیاه

شهید محمـد حاجـي صالـح؛

او یکم اردیبهشـت 1339 ، در شهرسـتان تهـران چشـم بـه جهان گشـود. پـدرش صـادق و مـادرش فخـري نام داشـت. تا سـوم ابتدایـي درس خوانـد. کارگر بود. هفدهم شـهریور 1357 ، در خیابـان مولـوی زادگاهـش توسـط رژیـم شاهنشـاهی شـهید شـد. مـزار او در بهشـت زهرای همان شهرسـتان واقع اسـت.

شهدای خردسال جمعه سیاه
شهید عليرضا رضايــي؛

وی دوازدهم آذر 1341 ، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش آزاد، کارمند وزارت دارایي بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز ســوم متوسطه در رشــته تجربي بود. هفدهم شــهریور 1357، در زادگاهش هنگام تظاهرات توســط عوامل رژیم شاهنشــاهی به شــهادت رســید. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

شهدای خردسال جمعه سیاه
شهید مرتضي دياني؛

او دوازدهم بهمن 1343، در شهرستان تهران چشــم به جهان گشود. پدرش احمد، فرش فروش بود و مادرش بتول نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. هفدهم شهریور 1357 ، در زادگاهش توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله شهید شد. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

منبع: مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده