نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مروری بر زندگینامه

مروری بر زندگینامه "شهید رادگری کاشانی"

نوید شاهد _ "شهید سعید رادگردی کاشانی" از شهدای مردادماه است که سایت نوید شاهد تهران بزرگ به مناسبت سالروز شهادت این شهید والامقام زندگینامه وی را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.
همیشه وحدت داشته باشید

همیشه وحدت داشته باشید

نوید شاهد _ شهید "مهدی آقاجانی" از شهدای مردادماه است که سایت نوید شاهد تهران بزرگ به مناسبت سالگرد شهادت این شهید والامقام زندگینامه وی را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.
گذری بر زندگینامه

گذری بر زندگینامه "شهید حدادی"

نوید شاهد_ پنجم مردادماه سی چهارمین سال از شهادت شهید "احمدحدادی" می‌گذرد و سایت نوید شاهد تهران بزرگ به مناسبت این روز زندگینامه این شهید والامقام را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.
پاسدار خون شهدا باشید

پاسدار خون شهدا باشید

نوید شاهد _ یکم مردادماه سی چهارمین سالروز شهادت "شهید حسين نجاتى‌دولق" است از این رو سایت نوید شاهد تهران بزرگ وصیت‌نامه این شهید والامقام را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.
مروری بر زندگینامه

مروری بر زندگینامه "شهید جانجانی"

نوید شاهد - سی و چهارسال از شهادت "شهید حسین جانجانی" می‌گذرد و سایت نوید شاهد تهران بزرگ به مناسبت سالروز شهادت این شهید والامقام زندگینامه وی را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.
درس عشق و مقاومت شهید

درس عشق و مقاومت شهید "علی اصغر رجبی"

نوسد شاهد_ بیست و سوم تیرماه سالروز شهادت شهید "علی اصغر رجبی" است از این رو سایت نوید شاهد تهران بزرگ زندگینامه این شهید والامقام را برای علاقه مندان منتشر می‌کند.