نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اینفوگرافیک/ چشمک به زندگی

اینفوگرافیک/ چشمک به زندگی

چشمک به زندگی اثر اینفوگرافیک "هانی بهمن آبادی" برگزیده جایزه ویژه چهل سالگی انقلاب در جشنواره اینفوگرافیک رسم سرخ شد.
موشن گرافیک/ بمباران شیمیایی سردشت

موشن گرافیک/ بمباران شیمیایی سردشت

بمباران شیمیایی سردشت اثر "بهروز قزل" رتبه دوم بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
موشن گرافیک/ پیشرفتهای حوزه صنعت

موشن گرافیک/ پیشرفتهای حوزه صنعت

پیشرفتهای حوزه صنعت اثر "محمد یزدان پرست" رتبه سوم بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
موشن گرافیک/ پرواز 655

موشن گرافیک/ پرواز 655

پرواز 655 اثر "محمد ملانژاد" رتبه اول بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
موشن گرافیک/ ایران نانو

موشن گرافیک/ ایران نانو

ایران نانو اثر "رضا فراهانی" شایسته تقدیر بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

7 پند استعمار ستیزی اثر "محمدبناری"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۱