نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهید «داور یسری» اعلامیه‌های امام خمینی (ره) را در اردبیل پخش می‌کرد

شهید «داور یسری» اعلامیه‌های امام خمینی (ره) را در اردبیل پخش می‌کرد

«فیروز جلائی» یکی از دوستان شهید «داور یسری» که از دوران قبل از انقلاب با او همراه بوده است درباره فعالیت‌های قبل از انقلاب وی، خاطراتی را تعریف می‌کند.
شفا یافته عشق

شفا یافته عشق

قهرمانان وقایع بزرگ از سال ها قبل انتخاب می شوند. برای رسالتی خاص برگزیده می شوند تا حماسه بیافرینند. رضا از همان قهرمانان بود که اول شفا یافت و بعد مدافع حریم عشق شد. اما این رشادت ها با حمایت یک زن نمایان می شود. در این شماره پای صحبت های همسر پاسدار شهید کارگر بزری نشستیم.
شهید اکبر شهریاری مدافع حرم؛ رها کردن برای رهایی

شهید اکبر شهریاری مدافع حرم؛ رها کردن برای رهایی

در زمانی که شهادت به یک آرزو مبدل شده بود، حرم عقیله بنی هاشم(س) دری به روی حماسه آفرین... شهادت باز کرد. و عاشقانی که رویای شهادت در سر می پروراندند راهی دیار دوست شدند.
خاطرات نابی از سردار شهید احد مقیمی

خاطرات نابی از سردار شهید احد مقیمی

احد خیلی با نظم و ترتیب بود. در نگهداری لباسهایش خیلی دقت می کرد حتی جورابهایش را طوری تا می کرد و داخل هم می گذاشت، که هم گم نشود و هم منظم باشند. مادرم هنوز هم جورابهای تا کرده ی دست برادرم را نگه داشته است.
سردار شهید حسن شفیع زاده در کلام یاران

سردار شهید حسن شفیع زاده در کلام یاران

شهید شفیع زاده علاوه بر مدیریت توانمندی که ایشان داشت، فکر بسیار نابی که داشت، در بحث توپخانه سپاه مدیریت توپخانه، جمع کردن توپخانه سپاه، تشکیل دهنده توپخانه سپاه، ایشان نقش تعیین کننده ای داشت و علاوه بر همۀ این روحیات یک نقطه ای داشت که در بحرانها خیلی برجسته بود
خاطره‌هایی‌ از یک بسیجی خاکی، دانش‌آموز شهيد رضا بابا نظري

خاطره‌هایی‌ از یک بسیجی خاکی، دانش‌آموز شهيد رضا بابا نظري

دوست و همرزم شهید بابانظری درباره او تعریف می‌کند: رضا جثه کوچکی داشت و کوچک بسیجی با آن رنگ خاکی بر قامتش برازنده بود، تسبیح نازکی که به دستش بود و چفیه سیاه با راههای سفیدی که به دور گردنش بود به تمام معنا نشانه هایی از یک بسیجی خاکی بود.