معرفی کتاب
این کتاب بخش هایی از جنگ هشت ساله ایران و عراق را روایت می کند که زنان حضوری پررنگ تر داشته اند؛ زنانی که روزهای نخست با جنگ درگیر شدند و برخی از آنها هنوز هم با آن درگیر هستند. کتاب رویت نگاه های بارانی زنانی است که جنگ امنیتشان را یا عزیزانشان را گرفت اما هشت سال محکم و استوار کنار مردانشان ایستادند و صبر را معنا کردند.
نگاه پرباران
نوید شاهد تهران بزرگجنگ سخت است. زن و مرد نمی شناسد. آخرین روز شهریور سال 1359زن و مرد ایرانی به کار خودشان بودند که عراق جنگی وسیع را علیه ایرانی ها آغاز کرد. جنگی که دست کم در روزهای نخست بیشتر زنان را درگیر خود کرد تا مردان. خانه کاشانه برخی را بر سرشان خراب کرد، برخی را از شهرهایشان آواره کرد و برخی را به میدان نبرد کشید. وقتی ادامه یافت، روز به روز زنان بیشتری را درگیر کرد. زنانی را که در شهرهای دورتر بودند و رزمندگان خط مقدم را پشتیبانی می کردند. چه با فرستادن پسران و همسرانشان به میدان نبرد چه با تحمل صبورانه شهادت، اسارت و جان بازی آنها و چه با حضور در ستادهای پشتیبانی و کار شبانه روزی.

این کتاب بخش هایی از جنگ هشت ساله ایران و عراق را روایت می کند که زنان حضوری پررنگ تر داشته اند؛ زنانی که روزهای نخست با جنگ درگیر شدند و برخی از آنها هنوز هم با آن درگیر هستند. کتاب رویت نگاه های بارانی زنانی است که جنگ امنیتشان را یا عزیزانشان را گرفت اما هشت سال محکم و استوار کنار مردانشان ایستادند و صبر را معنا کردند.

این کتاب با نگاهی گذرا به حضور زنان در جنگ های صدر اسلام و دوران پیروزی انقلاب به موضوع هشت سال دفاع مقدس می پردازد و نقش زنان را از زمان غافلگیری خانواده های مرزنشین تا نیاز به حضور زنان در جبهه ها و پشتیبانی های مادی و معنوی توسط آنان مطرح می کند. «نگاه پرباران» در هشت فصل با «عنوان های عشق مرز ندارد: حضور زنان در جنگ»؛ «آتش در گلستان: زنان در نخستین روزهای دفاع مقدس»؛ «آرزوی آواره: آوارگی زنان در هشت سال جنگ»؛ «دست های پرمهر: زنان در پشتیبانی از جنگ»؛ «می خواهم کنارت باشم: همراهی زنان با مردان رزمنده»؛ «چشم هایم برای تو: مادران و همسران شهدا»؛ «دریا ساحل ندارد: درگیری زنان با جنگ در شهرها» و «پروانه می مانم: همسران جانبازان و مفقودان» تدوین شده است.
این کتاب نثر روانی ندارد و با در هم شکستن قاعده دستوری ادبیات فارسی از روانی خارج شده است. در یک پاراگراف گاه کلمات نوشتاری و گاه از کلمات گفتاری استفاده کرده است.

این کتاب گرداوری بخش هایی از کتاب ها، مقالات، روزنامه ها، خبرگزاری ها، همایش ها، مصاحبه ها، سایت و ... است. از اینرو قاعده کلامی در هم شکسته است و هر بخش به مانند داستانی کوتاه پیش نمی رود و پاراگراف به پاراگراف داستان تغییر می کند.
این کتاب از داستانک های متعدد شکل گرفته است که در محتوای کلی مشترک هستند.

نویشندگان این کتاب سعید زاهدی، سمیه شریفلو است. این مجموعه اولین بار در سال ۹1 توسط فاتحان در قطع رقعی و در ۱68 صفحه منتشر شده است.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده