نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

همه را به تقوا و تزکیه وصیت می‌کنم

همه را به تقوا و تزکیه وصیت می‌کنم

شهید احمد باقری در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «خانواده خودم و ساير كسانی كه اين وصيت‌نامه را می‌خوانند به تقوا و تزكيه وصيت می‌كنم؛ چرا كه اگر تزكيه نباشد بيم آن می‌رود كه اعمال و عبادات ما مورد قبول درگاه ربوبي واقع نشود.»