نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

حافظ خون شهدا باشید

شهید «سیدعباس اعرابی» در بخشی از وصیت نامه خود آورده است: شما را به خدا قسم که حافظ خون شهدا باشید واگر...