نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

جدولی برای محاسبه نفس

در زندگی‌نامه شهید «محمدرضا اوصالی» آمده است: اعمال خود را كنترل مي‌كرد به همين منظور جدولی رسم نموده...