نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

داستان‌ «دختر قالیباف» را در نویدشاهد بشنوید

داستان‌ «دختر قالیباف» را در نویدشاهد بشنوید

کتاب «دختر قالیباف» برش‌هایی از زندگی شهید «گلاب‌علی حسین‌زاده» از شهدای جهادگر جامعه‌ کارگری کشور و همسر فداکار و صبورش تهیه شده‌ است. این کتاب از سوی نشرشاهد به جاپ رسیده است و به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
«راز درخت کاج» از نویدشاهد شنیدنی شد

«راز درخت کاج» از نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «راز درخت کاج» روایتی از زندگی‌ نوجوان شهید، زینب(میترا) کمایی، شهیدی است که تنها به جرم داشتن حجاب و شرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی به دست منافقان به شهادت رسید. این کتاب که توسط نشرشاهد به جاپ رسید؛ به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
روایت «شلیک نهایی» در نویدشاهد شنیدنی شد

روایت «شلیک نهایی» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «شلیک نهایی» روایتی از زندگی‌ معلم شهید، حسین مقصودلو، از شهدای منسوب به قیام پنج آذرماه ۱۳۵۷ در گرگان است که توسط نشرشاهد به جاپ رسیده است و به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.